English

בטחון ומדינה

סדרה: האמונה הדתית והסכסוך היהודי-ערבי
סדרה: האמונה הדתית והסכסוך היהודי-ערבי האם הדת היא מכשול לדו קיום בין יהודים וערבים או שהיא יכולה להיות דווקא גשר? חוקרים ואנשי דת מהזרמים הרבים של היהדות והאסלאם מנסים לגשר על הפערים ולהראות שהדת יכולה להיות גשר לשלום.
המונותאיזם נתפס בהיסטוריה האנושית כביטוי של קדמה מבחינה תאולוגית לעומת הדתות האליליות שקדמו לו. אך האם הוא מבטא קדמה מבחינת ההשפעה בפועל על האנושות? יאיר שלג מהתכנית ליהדות זמננו, באוניברסיטת בר- אילן והמכון הישראלי לדמוקרטיה מסביר.
ד"ר נוהאד עלי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי מדבר על ההשלכות של פונדמנטליזם ורדיקליות דתית בשלוש הדתות המונותיאיסטיות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
כיצד יכולה היהדות, על זרמיה השונים, לתרום לדו קיום ושלום בין בני הדתות השונות? ארבעה אנשי דת מזרמים שונים ביהדות מדברים על המקרב והמגשר שביהדות.
לאסלאם פנים רבות ושונות. כיצד רואים מנהיגים בני העדות השונות באיסלאם את הדרך לשתף פעולה ולהגיע להבנה וסובלנות בין הדתות והעמים באזורנו?
מה מייחד את התנועה האסלאמית בישראל וכיצד באה לידי ביטוי ההשתתפות ההולכת וגוברת של נשים בעולם המוסלמי בפעילות התנועה בישראל? ד"ר ענבל טל מהחוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מסבירה.
האם ההלכה המוסלמית בת-זמננו, כפי שהיא מתבטאת בשיח ההלכתי, מקבלת בכלל הסכם בין יהודים ומוסלמים? ד"ר מוחמד אל-עטאונה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון מציג תמונת מציאות ריאלית.
האם האנטישמיות ושנאת יהודים טבועה במהות האסלאם עצמו או שהיא תולדה של הסכסוך היהודי-ערבי? ד"ר אסתר ובמן מהמכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש סטפן רוט ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב על שורשי האנטישמיות המוסלמית.
שר הפנים אלי ישי ממפלגת ש"ס מדבר על עמדתה של ש"ס, כפי שהיא מתבטאת בפעילות הציבורית והפרלמנטארית שלו לאורך השנים, בנוגע לסכסוך היהודי-ערבי והיחסים בין יהודים וערבים בתוך מדינת ישראל.
כיצד מתבטא המאבק הפנים פלסטיני בין חמאס לפת"ח בזירה האינטרנטית. עידו זלקוביץ' מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ומרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה על מלחמת הרשת בין הארגונים.