English

חברה

סדרה: הכינוס ה-3 לתקשורת המדע בישראל
סדרה: הכינוס ה-3 לתקשורת המדע בישראל תקשורת ההמונים היא מקור המידע העיקרי של הציבור בנושאי מדע וטכנולוגיה, והיא גם המעצבת העיקרית של תדמית המדע, המדענים והמדעניות בחברה. הכינוס השנתי לתקשורת המדע בישראל בוחן את מקומו של המדע בשיח הציבורי בארץ, במטרה להביא לשדרוגו.
כמה חשיפה תקשורתית מקבלים מחקרים הנעשים בתחום המדע? מדענים ומוסדות אקדמיים טוענים כי אין מספיק סיקור תקשורתי לעבודתם. איתי נבו, כתב מדע ועורך חדשות בקול ישראל, מציג את מצב הסיקור המדעי בעיתונות הכתובה
"אם ידע הוא כוח, אז לאזרחים בעלי ידע יש יותר כוח כלפי הממשלה מאשר לאזרחים בורים". כך טוען פרופ' ירון אזרחי מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. בהרצאתו הוא מסביר מהו תפקידו של המדע בדמוקרטיה.
האנציקלופדיה העברית היא אחד המיזמים הציוניים החשובים של המאה ה – 20. כתיבתה ארכה 30 שנה ו - 2500 איש לקחו בה חלק. איזה תפקיד ממלאת האנציקלופדיה בימינו, אם בכלל? פאנל של מומחים דן בנושא העברת מידע לציבור הרחב בנושא מדע בעידן המדיה החדשה.
איך משווקים מדע? איך לוקחים אנשי מדע ותרבות ומביאים את הרוח והחומר יחד אל הציבור. גיא רולניק, עורך ומייסד "דה מרקר" משוחח עם פרופ' אהרון צ'חנובר, זוכה פרס נובל ועם הסופר מאיר שלו על הנושא.
הצגת כל המיזמים הציבוריים: "מרצים על הפסים", תערוכת הרקמות הרוטטות - הצגת "עולמות הגוף" בישראל, "מדע ויראלי": סדנת מדיה חברתית ושיווק דיגיטלי לאנשי תקשורת המדע, "מדענים בנעלי בית": הפרויקט הבין-לאומי "ליל המדענים", TWIST: פרויקט בין-לאומי לעידוד בנות בבחירת לימודי מדעים וטכנולוגיה, "בשער ברשת": תשובות מומחים אקדמיים לשאלות מורים ותלמידים, "מדע על הבר", "ערוץ המדע" באתר "הארץ" באינטרנט.
הצגת 5 מיזמים ציבוריים: תערוכת הרקמות הרוטטות – הצגת "עולמות הגוף" בישראל, TWIST: פרויקט בין-לאומי לעידוד בנות בבחירת לימודי מדעים וטכנולוגיה, "בשער ברשת": תשובות מומחים אקדמיים לשאלות מורים ותלמידים, "מדע על הבר" וערץ המדע באתר "הארץ" באינטרנט.