English

בטחון ומדינה

סדרה: ההשפעה על הסביבה הימית של חיפוש והפקת נפט וגז ביום התיכון מול חופי ישראל
סדרה: ההשפעה על הסביבה הימית של חיפוש והפקת נפט וגז ביום התיכון מול חופי ישראל
משק הגז והנפט שמתפתח בישראל נותן תקוות רבות להשפעת המשק הישראלי הן בזירה המקומית והן בגלובלית. אך האם ישראל יכולה לעבור מיבואנית נפט ליצואנית שלו? ד"ר שלמה ולד, המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות מדבר על המפיכה, כלשונו, שהתרחשה בגילויים האחרונים של הגז ומצעידים אותנו למקום חדש.
חברת נובל אנרג'י בע"מ פועלת בישראל מאז 1998. בוב במיס, סגן נשיא החברה לסביבה, בריאות ובטיחות, מסביר את הגישה של החברה כמפעילה בינלאומית, את האסטרטגיות שלה לבריאות הסביבה, לבטיחות וניהול סיכונים בישראל ומציג מערכות תקנים המיושמות ברחבי העולם.
העולם האקדמי בארץ לא היה מוכן להתמודד עם תגליות הגז האחרונות. לפי פרופ' צבי בן אברהם, ראש בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, אין כוח אדם מתאים שיכול לעבוד נגד חברות הנפט. הוא מציג מודל שמציעה האקדמיה הלאומית למדעים לדחוף לשיתוף פעולה לפיתוח האזור הכלכלי הישראלי.
מיפוי קרקעית הים ברזולוציה גבוהה הוא הבסיס להבנת התהליכים המתרחשים בקרקעית הים. ד"ר גדעון טיבור מהמכון לחקר ימים ואגמים לישראל טען כי ללא הבנת תהליכים אלו, הנזק הנגרם לסביבה הימית ולתשתיות עצמן יקר מאוד ולפעמים אף בלתי הפיך.
ד"ר יצחק מקובסקי מבית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה מדבר על המחקר שנעשה כיום בים העמוק ומהן השלכותיו לתעשייה המתפתחת.
פרופ' בלה גליל מהמכון לחקר ימים ואגמים מדברת על מחקר שערכו חוקרים מהמכון במשך עשרים שנים את החי בעמקי אגן הלבנט.
נשיאת העמותה הישראלית למדעי הימים, ד"ר אילנה ברמן פרנק, מדברת על ההשפעות של נפט, דליפות נפט, קידוחים וחומרים אחרים על היצרנים הראשונים שנמצאים בשכבה הפוטית, השכבה העליונה בה מתקיימים צמחים.
ד"ר דני כרם מהמכון ללימודי ים ע"ש רקנאטי ומבית הספר ללימודי ים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה מדבר על ההשפעה של פיתוח נפט וגז על יונקים ימיים.
היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם פגיעה חמורה בתשתית תת-ימית חיונית מאוד מוגבלת ומפאת מצבה הבטחוני והגיאו-פוליטי, היא חייבת להיערך מבעוד מועד ולפתח יכולת התמודדות עצמאית עם תרחישים קיצוניים של פגיעה בתשתית תת-ימית. כך טוען בהרצאתו ד"ר דב צביאלי מאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה.
ד"ר גיל זיידנר מאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה מדבר על ההשפעה הסביבתית של תשתיות ומתקנים ימיים וכיצד ניתן להעריך אותה.
עו"ד איריס שליט מהמשרד להגנת הסביבה מדברת על ההסדרה המשפטית של תחום החיפוש וההפקה של נפט וגז בים התיכון בתחום הריבונות של מדינת ישראל ומחוצה לה.
ביטחון אנרגיה מורכב מאמינות האספקה, כדאיות כלכלית וקיימות סביבתית. ד"ר ברנדה שפר מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה מסבירה את ההתנגשות שקיימת בקידום חלק מאלמנטים אלו ומציגה דילמות שונות בתחום הפוליטי-ציבורי שעולות לדיון.
ד"ר יעקב שרביט מהיחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות מדבר על התפתחות הארכיאולוגיה הימית ונכסי התרבות הימיים.
צפריר גדרון, רכז הים בעמותת "צלול", מדבר על איזון הכוחות וייצוג של אינטרסים וערכים שונים כיום במדינה בתחום קידוחי הגז והנפט.
ח"כ גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה, מדבר על החשיבות של הים בכלל ולמדינת ישראל בפרט ועל ההשלכות שיכולות להיות מחיפוש גז ונפט במזרח הים התיכון.
פאנל מומחים המסכם את הפורום בנושא ההשפעה על הסביבה הימית של חיפוש והפקה של נפט וגז בים התיכון מול חופי ישראל.