English

מדע ורפואה

סדרה: אתגרים טכנולוגיים עתידיים להזדקנות טובה
סדרה: אתגרים טכנולוגיים עתידיים להזדקנות טובה
"הזיקנה היא אחת הבעיות החברתיות והכלכליות הקשות ביותר של דורנו. בעיה שתגדל בעתיד עם המשך עליה בתוחלת החיים", כך טוען פרופ' מוטק'ה שני ממכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות גריאטרית ומסביר את הדרכים להתמודדות עם הזיקנה.
כיום קיימות טכנולוגיות רבות שעוזרות לקשישים בחיי היום יום שלהם. ידידיה בלונדר, מהמחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל מציג את חלקן ומדבר על האתגרים שעומדים בפני המעצבים התעשייתיים בעיצוב טכנולוגיה לאוכלוסיה המבוגרת.
אמיר כהן מחברת Early Sense מדבר על מערכת המנטרת את קצב הלב, קצב הנשימה ותנועות של מאושפזים בבתי חולים, מרכזי שיקום, מוסדות סיעוד ובבתים. המערכת לא פוגעת בחייו של המטופל ונותנת תחזית מוקדמת לפני התקפים שונים.
אצל האוכלוסיה המתבגרת המחלות הכרוניות מתגברות גם הן ועלויות הטיפול גבוהות מאוד. ד"ר בת עמי סדן מחברת Vaica Mediacl ומבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מדברת על פיתוח טכנולוגיה הנותנת פתרונות לטיפול בקשישים בביתם.