English

בטחון ומדינה

סדרה: שינויי אקלים בישראל, השלכותיהם וההערכות לקראתם
סדרה: שינויי אקלים בישראל, השלכותיהם וההערכות לקראתם המרכז להיערכות לשינויי אקלים, שהוקם במימון המשרד להגנת הסביבה ובהובלתה של אוניברסיטת חיפה, מאגד צוותי היגוי בנושאים שונים שמטרתם לאסוף את הידע הקיים כיום במטרה לסייע למקבלי החלטות להיערך בפני שינויי האקלים. יום העיון הנוכחי עסק בהיבטים של שינויי טמפרטורה, אפקט החממה ושינויים במשטר הגשמים.
המרכז הלאומי להערכות לשינויי אקלים בישראל, הפועל באוניברסיטת חיפה, מרכז חוקרים מכל מוסדות המחקר בארץ ועוסק בהערכות, ניתוח ממצאים והכנת ניירות עמדה למקבלי ההחלטות בנושאים השונים הקשורים לשינויי אקלים. פרופ' מרדכי שכטר, ראש המרכז, מסביר על מוקדי הפעילות המרכזיים של המרכז.
באמצע שנות ה-80 פנה אזרח מודאג לשירות לשמירת איכות הסביבה (המשרד להגנת הסביבה כיום) ושאל לגבי השפעות "אפקט הבית הירוק" – הוא כמובן "אפקט החממה" (Green House Effect). ד"ר מיכאל גרבר מהמועצה הלאומית למניעת רעש וזיהום אויר, מדבר על האפקט, על מה שידוע לנו על השפעותיו כיום ועל מה שעוד טומן בחובו העתיד.
האקלים בעיר שונה מהאקלים באזורים הפתוחים, בעיקר בגלל הבנייה והפעילות האנושית. ד"ר עודד פוצ'טר ממכללת בית ברל ואוניברסיטת תל אביב מציג את נתוני מחקרו שמראים כיצד ב-30 השנים האחרונות הפערים בין העיר והאזורים הפתוחים רק הולכים וגדלים.
בין השנים 1958-1998 נמדדו בישראל רק שתי סערות גלים חריגות. בעשר השנים האחרונות פקדו אותנו שלוש סערות חריגות. ד"ר דב צביאלי מאוניברסיטת חיפה מסביר מהן סערות גלים חריגות, כיצד הן נוצרות ומה המשמעות של העלייה המשמעותית בתדירות שהן פוקדות אותנו על מדינת ישראל, שמרבית האוכלוסייה שלה חייה לאורך החוף.
ב-50 השנים האחרונות ישראל מתחממת. אבנר פורשפן מהשירות המטאורולוגי מציג את הנתונים שנאספו בכל רחבי הארץ ומציג את התמונה המלאה של שינויי טמפרטורה בישראל.
בהרצאה הקודמת בסדרה הוצגה מגמת ההתחממות שישראל נמצאת בה בעשורים האחרונים. פרופ' הדס סערוני מאוניברסיטת תל אביב מוסיפה נתונים: כמות הימים החמים עלתה, מספר גלי החום עלה וגם המגמה שהייתה עד שנת ה-90 השתנתה: גם החורף מתחמם.
ד"ר ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה מסביר על המגמות בכמות המשקעים, גורמים לתנודות, חלוקת המשקעים בחלקי העונה השונים, תנודות בגבולות האקלימים ועל הבעייתיות בזיהוי מגמות אקלימיות.
האקלים משתנה על פני סקלות שונות שאת רובן אינו מכירים. פרופ' נתן פלדור מהאוניברסיטה העברית מסביר מה יודעים המומחים והחוקרים בחיזוי אקלימי.
חלק ניכר בציבור אינו יודע מהן המשמעויות של שינויי אקלים. המומחים דנים שאלה איך אפשר להסביר לציבור מהם שינויי אקלים ומה צריכים לעשות מקבלי ההחלטות כדי להתמודד עם שינויי האקלים.