English

בטחון ומדינה

סדרה: שיקום לאחר אסון
סדרה: שיקום לאחר אסון הפורום השלישי לניהול אסונות ומצבי חירום שהתקיים באוניברסיטת חיפה.
ב- 11 במרץ 2010 הכתה רעידת האדמה בסנדאי, בחופה הצפון מזרחי של יפן. הרעש נחשב לחזק ביותר שפקד את יפן ב-140 השנים שקדמו לו‏ ולרביעי בעוצמתו בעולם מאז החלו המדידות. רעידת האדמה גרמה לגלי צונמי בגובה של כ-10 מטרים שהכו בחופי הונשו. הצונמי גרם למרבית הנפגעים באסון, וכן פגע בכורים גרעיניים אחדים ולפליטת קרינה רדיואקטיבית מהם. ד"ר יושי היגוצ'י, היועץ המדיני לשגריר יפן בישראל, מספר מה המצב באזור כעבור שנה.
היצרנים של אסון המוני הם הטבע והאנשים. פרופ' נאוה חרובי מבית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה מדברת על לקיחת האחריות של הגורם האנושי ועל המשמעויות הכלכליות באסון מסוג זה.
מדינת ישראל נמצאת בתחילת דרכה בכל הנוגע לטיפול ברעידות אדמה. יעל קליגמן, מוועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה במשרד ראש הממשלה, סוקרת את המשמעויות ארוכות הטווח של נזקי רעידות אדמה ומסבירה מה נעשה בעולם בנוגע לשיקום אחרי רעידת אדמה ואיך נערכים לקראתה לפני.
אנשים שנחשפים לאסונות שונים חווים טראומה. ד"ר רובי רוגל, סמנכ"ל "משאבים" - פיתוח משאבי התמודדות, מתאר את התגובות של אנשים ברחבי העולם לאסונות מסוג זה והאם הם נשארו עם תסמונות פוסט טראומתיות לאורך זמן.