English

מדע ורפואה

סדרה: המטפל הטוב?! הטיפול הנכון?!
סדרה: המטפל הטוב?! הטיפול הנכון?! הרצאות מהכנס ה-1 לפסיכותרפיה שנערך באוניברסיטת חיפה. בכנס עסקו המומחים בסוגיות האופייניות לפסיכותרפיה בת זמננו, באסכולות ובזרמים ההולכים ומתפתחים, תוך התייחסות לייחודיות בחברה הישראלית.
טיפול נפשי נבדל מיתר סוגי הטיפולים בכך שהמטופל אינו רק פציינט, אינו רק אובייקט פסיבי, בטיפול נפשי המטופל הוא גם – ובעיקר – סובייקט. פרופ' יורם יובל ממכון המוח לחקר רגשות באוניברסיטת חיפה מדבר על החשיבות של ההשתתפות הפעילה והמוטיבציה של המטופל להצלחת הטיפול.
הפסיכואנליטיקאית ד"ר עפרה אשל, מהחברה הפסיכואנליטית בישראל מסבירה את המשמעות המורכבת והקשה של היכולת להיות בטיפול בתוך אימת הטראומה שנפשו של המטופל לא יכולה לשאת ולחוות. והיא עושה זאת באמצעות "מעבר לעיקרון-העונג" של פרויד, "הקול הזועק מהפצע הכפול" של קאתי קארות, ו"פחד מהתמוטטות" של ויניקוט.
מהו הטיפול הטוב ומהו המטפל הנכון? מאיה שטיין, פסיכותרפיסטית המטפלת במתבגרים ומבוגרים, מדברת על הטיפול הנפשי במערכת הצבאית.
רב סרן עמית פל, קצין בריאות נפש בצה"ל מדבר על הפרעות קשב וריכוז במישור הצבאי ובמישור הפסיכו-חברתי.
מהי פסיכואנליזה זוגית וכיצד היא באה לעולם? ד"ר חני מן שלוי, מנהלת המכון הבינלאומי להכשרה פסיכואנליטית זוגית ומשפחתית בישראל מסבירה על התפתחותה של הפסיכואנליזה הזוגית ועל תהליך הטיפול של שלוש יישויות במרחב אחד.
אמפתיה של המטפל כלפי המטופל היא כלי לאיסוף נתונים על מצבו הנפשי של המטופל ומהווה אף כלי ריפוי. עו"ס יהודית שם טוב, פסיכותרפויטית, מרצה ומדריכה מדברת על תפקידו של המטפל בטיפול הזוגי המתנהל לפי המושגים התיאורטיים של פסיכולוגית העצמי.
לפי התיאוריה של ויניקוט, אם טובה דיה היא אמא שמתאימה עצמה באופן מוחלט לצורכי התינוק שלה והמטפל הטוב דיו הוא מטפל שנכנס לתפקיד אותה האם. דורית נוי-שרב, פסיכולוגית קלינית ומטפלת מוסמכת בשיטת האימאגו על הקשר בין ויניקוט לתיאורית האימאגו אשר רואה במסע הזוגי הזדמנות לחוויה מתקנת.
ד"ר שלמה מנדלוביץ מהתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב ומהמרכז לבריאות הנפש "שלוותא" מדבר על היחסים בין מטפל למטופל ועל תפקידו של המטפל בכך שהמטופל לא "יילך לאיבוד" תוך כדי הטיפול.
מי רשאי לעסוק בפסיכותרפיה ואיך ניתן להגן על ציבור המטופלים בפני מטפלים לא ראויים? פרופ' עמנואל ברמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מסביר.