English

חברה

סדרה: חשיפה לצפון
סדרה: חשיפה לצפון הכנס השני של המרכז לחקר חיפה והצפון באוניברסיטת חיפה
התעשיין סטף ורטהימר, מייסד גני תעשייה מסביר מה לדעתו צריכים לעשות כדי לבנות את הגליל ומצביע על היתרונות במיקומו של הגליל.
מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, עו"ד שמי כהן, מספר על הפעילות הנעשית ברשות על מנת לחזק את האוכלוסיה הקיימת בגליל ועל פיתוח האזור בתחומים שונים.
עו"ד אריק מויאל, מנכ"ל אשכול רשויות גליל מערבי, מדבר על השינויים שנעשו בגליל לאורך השנים אשר הביאו לצמיחתו.
עיבל גלעדי, יו"ר המכללה האקדמית גליל מערבי, מדבר על החשיבות של ההשכלה הגבוהה כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית.
נשיא המכללה האקדמית צפת, פרופ' אהרן קלרמן מציג נתונים על ההשכלה הגבוהה בצפון ומדבר על האתגרים שעומדים בפני המערכת באזור.
יעל שאלתיאלי, לשעבר ראש המועצה האזורית עמק המעיינות (בקעת בית שאן) לשעבר מדברת על הפערים בין המרכז לפריפריה בתחומים שונים.
ראש מועצת כפר ורדים, סיון יחיאלי, מדבר על פיתוח כלכלי, חברתי ותרבותי בפריפריה.
נאהד ח'אזם, ראש עיריית שפרעם, מדבר על התעסוקה במגזר הערבי בפריפריה ומדגיש את החשיבות של התקציב הממשלתי שמקבלות הרשויות הערביות.
נורית ברקאי, מנהלת המחלקה לקליטה וצמיחה דמוגרפית במועצה האזורית מטה אשר, מדברת על צמיחה דמוגרפית ביישובים הכפריים החלקאיים ועל התהליכים לצמיחה שנעשו במועצת מטה אשר במהלך עשר השנים האחרונות.
פרופ' חיים גורן, סגן נשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית תל חי, מספר איך זה להיות מורה בפריפריה מנקודת מבטו האישית.
כ- 40% מהאוכלוסיה בישראל חיים באזור המרכז לעומת 17% בפריפריה הצפונית. מדוע אנשים בוחרים לעבור מהמרכז לפריפריה? ד"ר שרה ארנון מהמכללה האקדמית תל חי מסבירה.
ד"ר לי כהנר מהמכללה האקדמית לחינוך- אורנים, מציגה את המאפיינים העיקריים של האוכלוסיה החרדית בהקשרים דמוגרפיים וחברתיים, את מאפייני ההגירה של אוכלוסייה זו ואת המגמות הגאוגרפיות והדמוגרפיות כפי שהם באים לידי ביטוי במרחב הצפוני בהקשר החרדי.
ד"ר אחמד חליחל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציג את נתוני ההגירה והתעסוקה מהמרכז לצפון.
פרופ' ראסם ח'מאיסי מאוניברסיטת חיפה מדבר על אוכלוסיית הפריפריה והשוליים בצפון הארץ.