English

חברה

סדרה: שותפות אקדמיה-קהילה למאבק בהדרה חברתית
סדרה: שותפות אקדמיה-קהילה למאבק בהדרה חברתית
פרופ' סנפורד שראם מקולג' ברין מאוור בפנסילבניה מדבר על מחקר ועשיית חברתית וגישור הפעם ביניהם. בתום הרצאתו יגיבו המשתתפים. ההרצאה בשפה האנגלית. התגובות בשפה העברית.
פרופ' קורי שדמה מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת מרילנד מדברת על החשיבות של השותפות של האקדמיה והקהילה כדי לקדם זכויות חברתיות.
דסי פוסטן, אחראית תוכנית שותפות אקדמיה-קהילה באוניברסיטת חיפה, מציגה את פרויקט הדגל של האוניברסיטה בנושא של קידום סולידריות ומאבק בהדרה חברתית.
שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני היא תוכנית המבוססת על המעורבות האקטיבית והשוויונית של תושבים, סטודנטים ועובדים סוציאליים הפועלים עם ולמען משפחות המתקיימות בתנאי עוני והדרה חברתית בעיר חיפה. המשתתפות בפאנל מספרות על פעילות התוכנית.