English

מדע ורפואה

סדרה: הפרעת אישיות גבולית
סדרה: הפרעת אישיות גבולית כנס בנושא פסיכותרפיה דינמית עם פציינטים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית. הכנס נערך לציון 15 שנות פעילות של המדור הקליני באוניברסיטת חיפה.
פרופ' אילנה קרמר, מנהלת המרכז הרפואי לבריאות הנפש "מזרע", מדברת על האתגר שעומדים בפני המטפלים בסובלים מהפרעת אישיות גבולית.
הצבת גבולות היא תנאי הכרחי לבריאות נפשית. חיים קפלן, ראש המדור הקליני באוניברסיטת חיפה, מדבר על גבולות אלו ועל הצרכים והרגשות של הסובלים מהפרעת אישיות גבולית.
אבי שרוף, פסיכולוג קליני מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עורך השוואה בין גישות שונות להבנת המטופל הגבולי והדרכים לטפל בו.
ד"ר שלמה מנדלוביץ, מנהל מחקה במרכז הרפואי לבריאות הנפש "שלוותה" וראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מדבר על מערכת היחסים שבין העצמי ים המרובים במרחב הנפשי של הסובלים מהפרעות גבוליות.
ד"ר גילה עופר, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון לאנליזה קבוצתית בתל אביב, מדברת על הקשר בין היחיד לחברה כפי שהוא בא לידי ביטוי בטיפול קבוצתי במטופלים גבוליים. ועל האתגרים שעובדים בפני המטפלים במסגרת הטיפול הקבוצתי בשונה מהטיפול האישי.