English

מדע ורפואה

סדרה: מתאמי תוכניות שיקום פרטניות: הזדמנויות ואתגרים
סדרה: מתאמי תוכניות שיקום פרטניות: הזדמנויות ואתגרים פיתוח השירות למתאמי תוכניות שיקום והתאמתו למציאות הישראלית נעשה על סמך מודלים שונים מהעולם. כנס שנערך באוניברסיטת חיפה בעקבות סיום הפיילוט שנערך בין השנים 2008-2012 ולקראת המעבר להפעלה כתוכנית ארצית.
פרופ' מריאן פרקש מאוניברסיטת בוסטון מסבירה איך ניתן להפוך את נושא השיקום מחזון למציאות.
ד"ר מקס לכמן מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה ומקרן לזלו נ. טאובר, מדבר על תיאום טיפול וחשיבותו עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית ומקבלים שיקום פסיכיאטרי ומציג את המודל של תיאום טיפול הספציפי שהופעל במהלך הפיילוט.
תהליך השיקום הוא תהליך ארוך ומורכב. לאחר שאדם עובר את ועדת סל השיקום מתחיל תהליך ההיכרות בינו לבין מתאם תוכנית השיקום כדי להגיע לדרך השיקום הטובה ביותר עבור המשתקם. בפאנל, מספרים מתאמי תוכניות השיקום על עבודתם.
פרופ' דיויד רועה מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה מציג תוצאות מחקר שנערך במטרה להעריך מהי ההשפעה של השירות בתחום השיקום בבריאות הנפש.
שירות מתאמי הטיפול הינו הביטוי האולטימטימי של תפיסת ראיית אדם כשלם. רכזות המחוזות במשרד הבריאות מספרות על עבודתם של מתאמי השיקום דרך עיניהן.