English

בטחון ומדינה

סדרה: אופק חדש לשלום לאחר שני עשורים?
סדרה: אופק חדש לשלום לאחר שני עשורים? מה ניתן ללמוד מתהליך אוסלו וסיומו על סבב השיחות הנוכח בין ישראל לפלשתינים? הרצאות מכנס שנערך באוניברסיטת חיפה
יו"ר האופוזיציה, ח"כ שלי יחמוביץ, מציגה מבט ביקורתי על תהליך השלום בין ישראל והפלסטינים מאז הסכם הסכם.
לאי ההצלחה של תהליך אוסלו היו סיבות וגורמים רבים. בפאנל מציגים הדוברים את מבטם הייחודי לכשלונות- וגם להצלחות של התהליך.
פרופ' נילס בוטנשון, מנהל המרכז הנורווגי לזכויות אדם בפקולטה למשפטי באוניברסיטת אוסלו, מדבר על ההשפעה של הפילוגים האתנו-פוליטיים בישראל ובפלסטין על סוגיות בהסדר קבע.
פרופ' אפרים ענבר, מנהל מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס"א) באוניברסיטת בר-אילן מדבר על עתיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הרצאתו של עו"ד ג'ואד בולוס, שהיה יועץ "האוריינט האוס" בזמן אוסלו.