English

מדע ורפואה

סדרה: כנס חיפה לבריאות ותקשורת 2014
סדרה: כנס חיפה לבריאות ותקשורת 2014
פאנל בנושא: התמודדות אמצעי התקשורת עם משבר הרפואה הציבורית.
הרצאת פתיחה: משבר הפוליו - אסטרטגיות תקשורתיות ממוקדות באוכלוסיות מיוחדות.
הרצאת פתיחה: תרבות, תקשורת ואי-שיוויון.
הרצאת פתיחה: תוכניות מבוססות אינטרנט ורשת חברתית: האם הן מהוות דרך אפקטיבית לאיסוף מידע ולקידום בריאות בקרב סטודנטים ערבים?