English

כלכלה ומשפט

סדרה: מבוא למשפט
סדרה: מבוא למשפט סדרה העוסקת בעולם דיני החוזים מהיבטים שונים. מנחה: פרופ' גבריאלה שלו
חלק ניכר מהיחסים שלנו עם הסביבה מעוגן במסגרת של חוזה מסוג כלשהו. כיצד באים לידי ביטוי דיני החוזים בחיי היומיום וכיצד הם משפיעים עלינו ? פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת במבואות לעולם החוזים
שיחה בהנחיית פרופ' גבריאלה שלו, רקטור הקריה האקדמית קריית אונו, על המתח שבין שני העקרונות הגדולים שחולשים על דיני החוזים- עקרון חופש החוזים מחד ועיקרון תום הלב מאידך. פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת במבואות לעולם החוזים
מהם הסכמים ג'נטלמניים ובאילו מקרים משתמשים בהסכמים כאלה? פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת במבואות לעולם החוזים
מהם המניעים הפסיכולוגים והחברתיים הגורמים לאדם לקבל החלטה לקשור עצמו בחוזים? אילו סוגי החלטות נעשות בעת ניסוח וחתימה על חוזים? פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת במבואות לעולם החוזים