English

יומן אקדמי

סדרה: יומן אקדמי ירוק
סדרה: יומן אקדמי ירוק סדרת תוכניות של יומן אקדמי על איכות הסביבה. על אפקט החממה, על ארובות שרב ומה הקשר בין הפסולת שאנו זורקים להתחממות כדור הארץ
תוכנית בסדרה יומן אקדמי ירוק: הפעם ד"ר שלומית פז שחיברה ביחד עם אורן קידר את החוברת "שינויי אקלים: השלכות חזויות ותופעות נצפות: רקע גלובלי ומבט ישראלי. בתוכנית: קריאה מודרכת של החוברת.
יומן אקדמי ירוק: מה הקשר בין הפסולת שאנחנו זורקים לבין התחממות כדור הארץ? ראיון עם ד"ר אופירה אילון
יומן אקדמי ירוק: ראיון עם פרופ' דן זסלבסקי על ארובות שרב