English

חברה

סדרה: צרכים ושירותים במעגלי החיים
סדרה: צרכים ושירותים במעגלי החיים סדרת תוכניות בהנחייתה של פרופ' רות כץ מהחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה על הצרכים והשירותים שאנו נותנים ומקבלים במהלך חיינו.
פרופ' רות כץ משוחחת עם אביבה כדורי, מנהלת המחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה במערכת שירותים חברתיים בעיריית חיפה, על המודעות להתנדבות, על המעורבים של אזרחים בעשייה חברתית ועוד.
פרופ' רות כץ משוחחת עם דוד אולמן, מנהל המחלקה לקשיש בעיריית חיפה על הפנים השונים של הזיקנה ועל השירותים השונים הניתנים לקשישים.
למרות הדעה הרווחת משפחות חד-הוריות אינן מורכבות רק מאמהות. פרופ' רות כץ מהחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה משוחחת עם שרה עמית, מנהלת מרכז עירוני למשפחות חד-הוריות, חיפה על הצרכים והשירותים שצורכות משפחות חד-הוריות.
סרטן המעי הגס היא מחלה מאוד נפוצה וקטלנית, אך גילוי מוקדם מאפשר טיפול פשוט וסיכויי החלמה גבוהים. פרופ' רות כץ משוחחת עם ד"ר לאה הגואל על התוכנית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
פרופ' רות כץ משוחחת עם משה חזות על חשיבותו ומגוון פעילויותיו של המתנ"ס כמרכז שירותים לקהילה וכסוכן לשינוי חברתי.
פרופ' רות כץ משוחחת עם רון ירמיצקי, מנהל סניף ער"ן חיפה החשיבות הרבה של תמיכה ועזרה נפשית כמעט בכל התחומים. על הציפיות הנדרשות מהמתנדבים והכשרתם.
פרופ' רות כץ משוחחת עם דורית בר דוד, מנהלת המרכז העירוני החיפאי לטיפול באלימות במשפחה על הפעילות השונות שמבצעים במרכז, איך אפשר להתמודד עם אלימות במשפחה, למנוע אותה ועל הטיפולים הניתנים לקורבנות ולתוקפים.