English

תרבות ואמנות

סדרה: 60 שנות ספרות ישראלית
סדרה: 60 שנות ספרות ישראלית מדינת ישראל חוגגת 60 שנות קיום ואיתן גם 60 שנות ספרות. בכנס שנערך באוניברסיטת חיפה הוצגו חידושים, הישגים ומגמות בספרות הישראלית.
הרצאתו של ד"ר עודד מנדה-לוי מאוניברסיטת תל אביב על חייו ויצירותיו של נפתלי יבין (1936-1972), שחקן, במאי, מחזאי וסופר.
הרצאתה של מור אלטשולר, חוקרת מחשבת ישראל על דמותו של הישראלי יליד הארץ, כפי שבאה לידי ביטוי ביצירות הספרותיות של משה סמילנסקי וס. יזהר.
בעשור האחרון יצאו לאור ספרי קריאה לילדים ולנוער העוסקים בהיסטוריה יהודית ובאירועים מתולדות הציונות. הספרים הרואים אור כיום שונים מאוד מהספרים שראו אור בסביבות שנות ה-70. ד"ר רימה שיכמנטר מרצה על השינויים שחלו בכתיבה ועל הסיבות לשינויים הללו.
בלפור חקק, משורר, יו"ר אגודת הסופרים העבריים ומפקח ארצי במשרד החינוך, מספר על משוררים שכתבו שירים כתגובה לאווירת "כור ההיתוך" בישראל ואשר ביטאו את מוצאם ושורשיהם הייחודיים. ההרצאה מלווה בדוגמאות מתוך השירה העברית.
הרצאתו של שי רודין מאוניברסיטת חיפה על הסופר אהרון אפלפלד, על הנושאים הישראלים העולים וחוזרים בספריו ועל נקודת המבט הייחודית שלו לביטוי הנושאים הללו.
נרטיב העליה שמכונן את הלאומיות הציונית ונרטיב ההגירה שמבטא את הכוחניות שבה נבנתה הזהות הישראלית, הם שני נרטיבים מנוגדים. ד"ר עדיה מנדלסון מעוז חושפת את היחסים בין הנרטיבים דרך הספר "סיפור על אהבה וחושך" של הסופר עמוס עוז.
הספרות הישראלית מסוף שנות ה-50 ועד לראשית שנות ה-70 הוגדרה לא אחת כספרות 'דור המדינה'. פרופ' חנן חבר מהאוניברסיטה העברית מרצה על העמדה הבעייתית שהציגה ספרות זו, עמדה המבטאת את השתמטות הריבון מאחריות כלפי ה"אחר".
ד"ר כרמלה סרנגה מהמכללה האקדמית אשקלון מרצה על אופני הייצוג של ה"אחר" ביצירותיו של א.ב יהושע.
השירה המזרחית שהחלה לפרוץ בשנות ה-70, חתרה נגד הנרטיב הציוני האשכנזי. במה מתבטאת החתרנות שלה? ד"ר יוחאי אופנהיימר מאוניברסיטת תל אביב מרחיב על מאפייני השירה המזרחית ועל חתרנותה כנגד ה"מרכז".
במדינת ישראל פורסמו עשרות אוטוביוגראפיות של יהודים שאימצו את האמונה במשיחיותו של ישוע הנוצרי. ד"ר גרשון נראל מספר על מאפייני האמונה הזו ועל התכנים בעדויות האישיות שנכתבו.