English

כלכלה ומשפט

סדרה: מגמות חדשות בחקיקה בענייני משפחה וירושה
סדרה: מגמות חדשות בחקיקה בענייני משפחה וירושה הרצאות מתוך יום עיון שנערך פקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בנושא יחסי ממון בין בני זוג ובדיני ירושה.
לאורך השנים הוצגו פתרונות אפשריים לחוק יחסי הממון בין בני זוג שהחליט להיפרד. עו"ד בת-שבע שרמן-שני, מנהלת יד לאישה ונציגת קואליצית עיקר בועדת חוקה, חוק ומשפט מספרת על הצעת החוק לביטול התמריץ השלילי לסידור גט.
הרצאתו של עו"ד אורי צפת, נציג לשכת עורכי הדין לכנסת על הצעת חוק לתיקון המוצע לסעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.
חוק הירושה הנוכחי עבר גלגולים רבים עד שעבר ב- 1965. שופט בית המשפט העליון בדימוס, יעקב טירקל, על החידושים בהצעת חוק הירושה.
עו"ד יוסף זילביגר, הרשם לענייני ירושה וסגן האפוטרופוס הכללי במחוזות תל אביב והמרכז על יחסי הגומלין בין דיני הירושה ודיני המשפחה.
צוואה היא מסמך שהותיר המצווה והיא רצונו ומה החשיבות של הנסיבות בהן נכתבה. לפרשנות צוואה יש מאפיינים ייחודיים. ד"ר יחיאל קפלן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על עקרון "מצווה לקיים דברי המת"
בספר החוקים ישנם סעיפים שכבר אין להם מקום, אולם כשמציעים הצעות חוק חדשות לא מעיזים למחוק את הסעיפים שכבר לא רלוונטים. עו"ד בועז קראוס על סעיף 8 לחוק הירושה ועל היבטים שונים של הסתלקות מירושה (סעיף 6).
נושא הרכוש הוא אחד הגורמים למתחים בין בני זוג שנפרדים. ד"ר שחר ליפשיץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן על המתחים הללו ועל המתח שקיים בדיני משפחה בכלל.