English

מדע ורפואה

סדרה: דחק וטראומה במעגלי החיים
סדרה: דחק וטראומה במעגלי החיים סדרת תוכניות בהנחייתו של פרופ' אלי זומר העוסקת בנושאים שונים: טיפול דיאלקטי התנהגותי, הלם וחרדה, הכנת קהילות להתקפה על העורף והתעללות בילדים
טיפול דיאלקטי התנהגותי הוא שיטת טיפול חדשה יחסית, הנותנת מענה להפרעות נפשיות שעד כה נחשבו לבלתי ניתנות לטיפול. יפעת כהן, פסיכיאטרית מומחית, מסבירה על השיטה בפרק מתוך סדרה בהנחיית פרופ' אלי זומר, הדנה בדחק וטראומה במעגל החיים
אילו אירועים עלולים ליצור טראומה נפשית? מהם התסמינים המעידים על טראומה וכיצד ניתן לטפל בה? פרק מתוך סדרה בהנחיית פרופ' אלי זומר, הדנה בדחק וטראומה במעגל החיים.
קהילות רבות בעולם, ובפרט בישראל, חיות במצבי סיכון ולחץ ביטחוניים, שבעקבותיהם עלול להיווצר מתח נפשי. כיצד ניתן לתגבר את חוסנה של הקהילה מפני אירועי לחץ שונים? פרק מתוך סדרה בהנחיית פרופ' אלי זומר, העוסקת בדחק וטראומה במעגל החיים
התעללויות בילדים הן בדרך כלל אירועים שמתרחשים בתוך המשפחה. פרופ' אלי זומר מארח את אורית נווה, פסיכולוגית קלינית בכירה, בכדי לבאר את התופעה בפרק מתוך סדרה הדנה בדחק וטראומה במעגל החיים