English

כלכלה ומשפט

סדרה: בריאות, משפט ואתיקה
סדרה: בריאות, משפט ואתיקה סדרת תוכניות בהנחיית פרופ' אמנון כרמי, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה על הקשר בין בריאות, משפט ואתיקה מהיבטים שונים.
פסיכולוגיה משפטית היא ענף מתחום הפסיכולוגיה החוקר תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים בבית המשפט ומשפיעים על ההליך המשפטי. פרופ' אמנון כרמי ופרופ' משה זכי משוחחים על תהליכי קבלת החלטות של שופטים, הטיות שונות שעלולות להתערב בשיקול הדעת האובייקטיבי ועל שאלות יסוד נוספות בתחום הפסיכולוגיה המשפטית.
פרופ' אמנון כרמי משוחח עם ד"ר חנן דוד, נוירופסיכולוג קליני על פסיכולוגיה, נוירולוגיה, משפט ושיפוט.
לכל אדם יש זכויות כשהוא מקבל טיפול רפואי. מה קורה כשאדם לא מעוניין לקבל טיפול רפואי ולהאריך את חייו? פרופ' אמנון כרמי משוחח עם עו"ד נעמה ויצ'נר על תפקידן של ועדות האתיקה, ומהן אמות המידה שעל פיהן הן מקבלות החלטות הרות גורל.
בזמן אבחנה רפואית יכולות להיות לא מעט טעויות ואפילו כשלים חמורים – אולם האם כל אבחון שגוי הוא בהכרח רשלנות רפואית? ולצידו של מי עומד החוק במקרה זה – לצד הרופא, לצד החולה או אולי לא לצד אף אחד מהם? פרופ' אמנון כרמי ועו"ד שמואל וולפמן משוחחים על ההיבטים המשפטים של טעויות רפואיות.
הפסיכולוגיה המשטרתית היא ענף מתוך ענפי הפסיכולוגיה השונים, המיישם את הידע הפסיכולוגי לשימוש בידי זרועות אכיפת החוק. בין הנושאים שעולים בשיחה- רענון זיכרון של עד,שימוש בפוליגרף, היבטים פסיכולוגיים של ההליך השיפוטי.
הנחת יסוד במשפט היא כי כל אדם מבוגר מסוגל לבצע פעולות משפטיות. הנחת זו עומדת למבחן כשאדם סובל מבעיות או מגבלות נפשיות שונות. פרופ' אמנון כרמי ועו"ד אורן אסמן משוחחים אודות המונחים "כשרות משפטית" ו"מחלת נפש" במשפט, ודנים במקרים הנוגעים לאפוטרופסות על חולי נפש, חוזים שערך אדם בעל חולשה מנטלית ותוקף צוואה שערך חולה נפש.
במקום העבודה נהוג לפטר עובדים שאינן מבצעים את עבודתם כראוי או עקב קיצוצים. אולם ישנם מקרים של סיום עבודה בעקבות התעמרות במקום העבודה. פרופ' אמנון כרמי משוחח עם פרופ' רוברטו מסטר, רופא פסיכיאטר על ההשלכות השונות של התופעה
87% אחוז מהמחלות נגרמות כתוצאה מרגשות שליליים ומתח ולחץ. פרופ' אמנון כרמי משוחח עם ד"ר דניאלה קידר על אינטליגנציה רגשית ועל הקשר בינה לבין הסביבה הטיפולית.