English

חברה

סדרה: ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה
סדרה: ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה סדרת הרצאות לרגל 65 שנים להצלת יהודי בולגריה. ההרצאות מתוך יום עיון שנערך בנושא באוניברסיטת חיפה
הדבר האמיתי היחיד שבנה את השורשים של יהודי בולגריה כחקלאים בארץ ישראל הוא הסיפור של המושבה הרטוב, אך למרות זאת סיפורה של המושבה אינו ידוע. פרופ' יוסי בן ארצי, רקטור אוניברסיטת חיפה, מגולל את סיפורה של המושבה הרטוב, התפתחותה וגורלה לאורך ההיסטוריה.
הרצאתו של פרופ' מיכאל בר-זוהר על סיפור הצלתם המרתק של יהודי בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה על רקע הברית בין בולגריה לגרמניה הנאצית.
הרצאתו של ד"ר שלמה שאלתיאל על הממצאים החדשים הנוגעים לשני אירועים שחשיבותם ומקומם בתולדות יהודי בולגריה הם בלתי רגילים- הצלתה של יהדות בולגריה בזמן השואה והעלייה לארץ ישראל לאחר מכן. מתוך הכנס "ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה " שנערך באוניברסיטת חיפה.
מנהל גזנך המדינה לשעבר, ד"ר משה מוסק, מספר על האופנים השונים של קליטת יהודי בולגריה בישראל, הנחשבת לסיפור הצלחה. מתוך הכנס "ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה " שנערך באוניברסיטת חיפה.