English

חברה

סדרה: אקדמיה - משטרה
סדרה: אקדמיה - משטרה מה הקשר בין משטרה לאקדמיה? באוניברסיטת חיפה התקיים יום עיון ראשון מסוגו בנושא בהשתתפות צמרת הפיקוד של משטרת ישראל.
מה הקשר בין עבודת המשטרה לאקדמיה? בפאנל הפתיחה של הכנס שנערך באוניברסיטת חיפה: "אקדמיה-משטרה" בו הגיעה בפעם הראשונה כל צמרת הפיקוד של משטרת ישראל ליום עיון באקדמיה הסבירו הדוברים: המפכ"ל רנ"צ דודי כהן, נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ' אהרון בן זאב וראש אגף משאבי אנוש במשטרה ניצב עמיחי שי על החשיבות שבקשר זה.
פרופ' אריה רטנר, ראש המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה מדבר על מערכת החוק והמשפט, אמון הציבור ונושא האלימות.
שלטון החוק הוא אחד מהאתגרים האסטרטגיים המרכזיים שעומדים בפני החברה האזרחית. ד"ר אמנון רייכמן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מציג כלים אפשריים לניתוח השחיתות הציבורית בישראל.
שופט בית משפט השלום בחיפה, שמעון שר, מדבר על חזקת החפות ועל ההבדל בין מעצר למאסר.
ד"ר שי צפריר מהחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה, מספר על הדרכים לשימור העובדים בארגון, על ההשפעה של העובדים על השגת יעדי הארגון ועוד.
למשטרת ישראל בתור ארגון המעסיק עובדים יש מאפיינים ייחודיים. איך יוצרים מוניטין? האם כדאי להעסיק אזרחים במשטרה ומהן התוכניות של אגף משאבי אנוש במשטרה לשיפור כוח האדם?