English

חברה

סדרה: פרשת השבוע
סדרה: פרשת השבוע הרב רונן לוביץ', רב הישוב ניר עציון ומרצה באוניברסיטת חיפה, מציג מדי שבוע את פרשת השבוע ומשוחח עם מומחים על הקשר בין הפרשה לנושאים אקטואליים.
פרשת בראשית עוסקת בבריאת העולם ובבריאת האדם. אולם המדע המודרני מגלה ממצאים רבים שקוראים תיגר על הסיפור המקראי. האם באמת יש סתירה בין האמונה ובין הדת? האם ישנם דרכים לשלב בין השנים או שמא המדע והדת נמצאים בשני קצוות שונים ונגזר עליהם להיאבק לנצח? הרב רונן לוביץ' משוחח עם שר המדע והטכנולוגיה, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ – פרופ' למתמטיקה – על המתח שבין אמונה ומדע ועל הדרכים לפשר ביניהן.
בפרשת נח נתקל המין האנושי בפעם הראשונה באסון טבע עצום ממדים. עם תום המבול יוצר אלוהים לראשונה את עונות השנה. הרב רונן לוביץ' ופרופ' חיים קותיאל, מומחה לאקלים מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מדברים על אקלים, התחממות גלובלית והסכנה שבאסונות טבע נוספים.
בפרשת "לך לך" מצווה אלוהים על אברהם לעזוב את ארצו ומולדתו וללכת אל ארץ כנען, אותה הוא מבטיח לו ולצאצאיו. האם הבטחה זו יכולה להיות טיעון מוסרי לזכות של העם היהודי על הארץ או שהיא דווקא מחייבת מציאת טיעונים מוסריים כדי להצדיק אותה? הרב רונן לוביץ' משוחח עם הפילוסוף פרופ' דני סטטמן על הבטחות אלוהיות ומוסר.
פרשת וירא מתמקדת בדמותו של אברהם. ה' מצווה עליו להעלות את בנו לעולה ואברהם אינו מסרב ובכך מוכיח את נאמנותו לאלוהים. סיפור עקדת יצחק הוא סיפור מכונן ורב עוצמה במסורת היהודית, אשר מעלה שאלות רבות. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר רות פידלר מהחוג למקרא באוניברסיטת חיפה על ההיבטים השונים של סיפור העקדה.
פרשת חיי שרה עוסקת בעיקרה בזיווג שבין יצחק ורבקה, שמתחיל בעבד אברהם שנשלח לארם נהריים, המיבחן של רבקה והנישואים. רק אחרי הנישואים מוסיף הכתוב: ויאהבה. האם האהבה צריכה להגיע אחרי הנישואים או שמא לפניה ואולי אין בכלל קשר בין אהבה לנישואים? הרב רונן לוביץ' משוחח על הנושא עם פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה ומומחה לתחום הרגשות.
פרשת תולדות עוסקת במתח שבין התאומים עשו ויעקב, מלידתם ועד גניבת הבכורה. אולם האם אכן מדובר בגנבת בכורה או שיש הסברים אחרים? ומה הקשר בין מקרה הברכות לבין הסיפור של יעקב, לאה ורחל? הרב רונן לוביץ' מציג את שלל הפרשנויות לפרשה.
פרשת ויצא עוסקת, בין היתר, בנישואי יעקב ללאה ולרחל. הרב רונן לוביץ' משוחח עם הסופר פרופ' א.ב יהושע מהחוג לספרות עברית והשוואתית בעקבות ספרו "מסע אל תום האלף", שעוסק גם הוא בריבוי נשים במסורת ובתרבות היהודית על זרמיה השונים.
פרשת מקץ עוסקת בירידת בני יעקב למצרים ועל הבעיות בין האחים. תחילת הפרשה עוסקת בחלומותיו של פרעה. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר קרן אור-חן מבית הספר לעבודה סוציאלית על תפקיד החלומות בחיינו ומשמעותם.
פרשת מקץ הסתיימה בדרישתו של יוסף להחזיק את אחיו בנימין לאחר שהואשם בגניבת גביע הכסף שלו. בפרשה זו, יהודה מציע שהאחים יישארו במצרים כעבדיו של יוסף. יוסף מוכן לאפשר לשאר האחים לחזור לארץ כנען ולהשאיר אצלו רק את בנימין. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר לילך לב-ארי על נושא הירידה מהארץ.
פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית. יעקב כבר זקן, בן 147 שנים. לאחר מותו, בניו חוששים מנקמתו של יוסף, אך הוא מפיג את חששותיהם ומכלכל אותם עד יום מותו. הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' אריאלה לבנשטיין על מצב הזקן בחברה שלנו, על יחס הצעירים לזקנים ועוד.
הפרשה מתמקדת בסיפורו של עם ישראל ושעבודו במצרים ועל בחירת משה למנהיג, שיחולל מהפיכה דתית לאומית בקנה מידה עולמי. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר אנית סומך על המנהיגות בעבר ובהווה.
הפרשה עוסקת ביציאת בני ישראל ממצרים. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר אנבל הרצוג על תנועות שחרור ועל הצורך בנקיטת אמצעים אלימים.
חינוך ובעיקר חינוך לערכים עובר כחוט השני בפרשת בא - פרשה שעיקר עיסוקה ביציאת מצרים. הרב רונן לוביץ' ופרופ' עפרה מייזלס בשיחה על החינוך בחברה הישראלית ועל תפקיד ההורים בחינוך ילדיהם, כל זאת לאור לקחי פרשת בא.
בפרשת "בשלח" מגיע עם ישראל לים סוף. לאחר נס קריעת ים סוף עולה העם לדרגה רוחנית גבוהה יותר ושר את "שירת הים". הרב רונן לוביץ' והמוזיקאי וראש החוג למוזיקה ד"ר איתן שטיינברג משוחחים על המשמעות הרוחנית של שירה בימינו.
במרכז הפרשה אלוהים מתגלה בפני משה על הר סיני ובה הוא מוסר לו את עשרת הדברות. הרב רונן לוביץ' ופרופ' אדיר כהן משוחחים על הדיבר החמישי "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימייך" על היחסים המורכבים בין ילדים להוריהם.
בפרשת משפטים יש התייחסות מיוחדת לחלשים בחברה. היא נפתחת בשני סוגים של חלשים - העבד והאמה העבריה, שהחוק התיר לאביה למוכרה. תופעת הזנות נאסרה בתורה, אולם למרות האיסורים היא הייתה קיימת אז וקיימת גם היום. הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' שולמית אלמוג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה שחקרה את התופעה, ומאשימה את החברה שמפקירה את הנשים שמצויות בזנות.
פרשת השבוע עוסקת הפעם בתרומת בני ישראל להקמת המשכן. כשבני ישראל היו במדבר היתה להם השגחה אלוהית שדאגה להם לכל צורכיהם ואילו למען הקמת המשכן הם מצטווים להביא בעצמם את מיטב החומרים. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר ענת פרוינד על החשיבות של תרומה לחברה ועזרה לזולת.
מדי שנה אנו חוגגים את חג הפורים, לובשים מסיכות ויוצאים במחולות. האם אנו באמת יודעים על מה השמחה והצהלה? האם אנו שמחים על הצלת העם היהודי או על הפלת אוייבינו? הרב רונן לוביץ' ופרופ' דני סטטמן מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה מדברים על הבעיות המוסריות שעולות מסיפור מגילת אסתר, ואשר עולות במלחמותינו היום ועל היחס שלנו לאוייבינו.
בזמן שמשה מקבל את לוחות הברית, בני ישראל מתייאשים ופונים אל אהרון שיבנה להם עגל. כשמשה רואה זאת הוא שובר את לוחות הברית ומתחנן לאלוהים שירחם עליהם ולא ישמידם. אלוהים מורה למשה להכין לוחות חדשים ולעלות אל ההר ומלמד אותו את י"ג מידות הרחמים. הרב רונן לוביץ משוחח עם ד"ר יחיאל קפלן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על מנהיגים ורחמים.
במרכז הפרשה משה מאחד את העם ומגייס אותם לבנות את המשכן לפי ציווי האל. הרב רונן לוביץ משוחח עם ד"ר יוני אשר מהחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה על אמנות בכלל ועל העבודה האמנתית בבניית המשכן.
הפרשה עוסקת בדיני הקורבנות שמקריבים במשכן ובבית המקדש. התורה מתארת, בין היתר, את הקורבן שמביאים גם הכוהן הגדול או הנשיא אם חטאו. בכך מכירה התורה שגם מנהיגים צריכים להכיר בחטאם ושצריך להיות לכך ביטוי ציבורי. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר דורון נבות על שחיתות פוליטית והאם צריכים לגלות סבלנות כלפיה?
פרשת צו עוסקת בטקסי המשכן. קוראים בה באופן מסורתי ב"שבת הגדול", השבת שלפני הפסח. הרב רונן לוביץ' ופרופ' יואב לביא משוחחים על המעגל הראשון והקרוב לנו ביותר – המעגל המשפחתי והיחסים בתוך המשפחה.
בפרשת שמיני מתגלה האל בפני העם עם חנוכת המשכן, שם הוא מעניש את בניו של אהרון שחטאו עד למותם. הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' שמשון רובין, ראש המרכז הבינ"ל לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה על שכול ואובדן.
הפרשות עוסקות בענייני טומאה וטהרה. הנושא המרכזי העולה בהן הוא הצרעת ובאנשים הלוקים בה שהורחקו מהחברה מחשש למגיפה. בהמשך עוסקות הפרשות גם בנושא ברית המילה. הרב רונן לוביץ משוחח עם הרב אריה ולדמן, רופא מוהל על נושאים אלו.
הפסוק "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא" מופיע בפרשות אלו, העוסקות בין היתר ביחסי אישות. האם וכיצד ניתן לשלב סובלנות כלפי הומוסקסואליות יחד עם אמונה דתית? האם ניתן "לטפל" בנטיות מיניות ואף להמירן? על משמעות הפסוק ועל היחס להומוסקסואליות משוחח הרב רונן לוביץ' עם הרב רון יוסף, הומוסקסואל מוצהר.
הפרשה עוסקת בשני נושאים מרכזיים: הראשון, דיני כוהנים שעוסק במעמדם, תפקידם, חובותיהם וזכויותיהם של הכוהנים. השני עוסק בדיני מועדים – שבת ומועדי השנה. ד"ר יונתן בן-דב מהחוג למקרא, אוניברסיטת חיפה שחוקר את מועדי ישראל משוחח עם הרב רונן לוביץ'.
הפרשות עוסקות בסוגיות של חברה צודקת וביחסים שבין אדם לחברו. כיצד והאם ניתן לשלב בין עקרונות השוק החופשי – המקובלות ביהדות – לבין הגנה על השכבות החלשות? הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' אבנר בר-אילן מהחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה על שילוב שיקולים ערכיים ומוסריים במדיניות הכלכלית.
עיקר הפרשה הוא במניינים ובמפקדים של בני ישראל ושבטיו. השבטים הכילו כמה עשרות בני אדם ואילו שבט לוי מנה רק כמחצית ממניין שאר השבטים הקטנים ביותר. הנושא הדמוגרפי היה בעל משמעות גדולה ביותר, לפעמים הרת גורל או הרת אסון, לחברה בכללולתה ועודנו כזה גם היום. הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' ארנון סופר על המשמעויות הגאוגרפיות.
הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' שולמית ולר, ראש החוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה על אי השיוויון בין נשים וגברים במקרא ועל היחסים בין המינים.
פרשת "בהעלותך" ממשיכה את מסעו של עם ישראל במדבר וכמו ספר במדבר כולו, עוסקת הרבה בדיבור, כשבסופה: חטאם של מרים ואהרון המדברים סרה במשה. הרב רונן לוביץ' משוחח עם עו"ד אילן הורוביץ על הוצאת דיבה ולשון הרע.
הפרשה מספרת על המרד של קורח במנהיגות של משה ואהרון. קורח סוחף אחריו אנשים רבים בעלי עמדת מנהיגות בכירה ומתסיס אותם נגד משה ואהרון. הרב רונן לוביץ' משוחח עם פרופ' ערן ויגודה-גדות על ביקורת נגד ההנהגה הפוליטית ומתי היא חוצה את הקווים?
בעקבות התלונות של בני ישראל בעת מסעם במדבר מעניש אותם אלוהים בנחשים, אולם מצווה על משה לעשות נחש מנחושת שכל הרואה אותו נרפא. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר רבקה יהב על תחומי הטיפול והריפוי השונים.
בלק, מלך מואב מפחד שבני ישראל ייכנסו לארצו ושולח את בלעם לקלל אותם. בלעם נכשל במשימתו כי ה' שם בפיו מילות ברכה במקום הקללות שתיכנן. אולם נשאלת השאלה מהיכן נובע כוחו של בלעם לקלל? האם יש לו כוחות כישוף? הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר יוסי חיות מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה על דת, מאגיה וכישוף.
בפרשה זו זוכה פנחס בברכה מה' על כך שגילה מנהיגות "שצומחת מלמטה" - מנהיגות שהוא לא היה מחויב בה. ועם זאת, כאשר משה מבקש מה' לבחור מנהיג חדש תחתיו הוא מבקש ממנו לבחור "איש אשר רוח בו". הרב רונן לוביץ' ופרופ' מיכאל קרן מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה משוחחים על המימד הרוחני שבהנהגה המדינית.
בתום מסעות ישראל מחולקת הארץ לשבטים, כשלשבט הלוויים מוענקות "ערי הלוויים" ועימן הייחודיות של בני שבט זה, שאין להם נחלה ויתר בני העם צריכים לפרנס. הרב רונן לוביץ' ופרופ' מנחם קלנר מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה משוחחים על החובה ללמוד את התורה אל מול החובה לדאוג לפרנסה, בעיקר אל מול משנתו של הרמב"ם