English

כלכלה ומשפט

סדרה: תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית: מתיאוריה למעשה
ביום ראשון, ה- 3.1.2010 יתקיים באוניברסיטת חיפה כנס בנושא: תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית: מתיאוריה למעשה. פרופ' יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטה מספר על הכנס.
עמוס ביין מדבר על הדרך לגשר על הפער בין המדיניות ובין הקורה בפועל בתחום התיירות האקולוגית באמצעות רשתות בינלאומיות חדשות.
מיכל וימר-לוריא, מנכ"לית עמותת תיירות אקולוגית ישראל מדברת על העלאת המודעות, קידום החינוך, הקניית כלים ועידוד התנעה של תיירות אקולוגית.
פרופ' יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה מדבר על האידיאולוגיה של תיירות בת-קיימא, מה נעשה איתה ומה ניתן לעשות איתה בעתיד.
האם יש שוק לתיירות אקולוגית? האם לצרכים יש מודעות סביבתית כשהם רוכשים מוצרים? האם משתלם מבחינה ציבורית להשקיע בתיירות אקולוגית? פרופ' ניר בקר מהמחלקה לכלכלה וניהול במכללת תל חי על הבעייתיות בתיירות אקולוגית הן מההיבט הפרטי והן מהציבורי.
בחמש השנים האחרונות נערכו כמה מחקרים ב"אגמון החולה". מטרתם היתה לבדוק איך אפשר לפתח את אתר הטבע והנופים לאתר של תיירות אקולוגית. על כך ועל מסקנות המחקרים בהרצאתה של ד"ר נגה קולינס-קריינר מהמרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה.
רב שיח בנושא המדיניות הקיימת בארגונים שונים בנושא תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית וכיצד היא מיושמת בשטח?