English

חברה

סדרה: השלכות השואה על ניצולי שואה בזקנתם
סדרה: השלכות השואה על ניצולי שואה בזקנתם
ד"ר נתן דורסט מהחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה מספר על ילדותו בזמן מלחמת העולם השניה ועל ההשלכות הרגשיות של ילדות בשואה.
מה ידוע על השפעות של תת תזונה בילדות על תחלואה בבגרות? ד"ר ליטן קינן מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה על השפעת תת התזונה של ניצולות שואה בזקנתן.
פרופ' אריאלה לבנשטיין, ראש המרכז לחקר ולימוד הזקנה באוניברסיטת חיפה מדברת על מושג הסבאות שהיה חסר בשואה, על הזדקנות האוכלוסיה ועל משמעות הסבתאות בקרב ניצולי השואה.
איך שרדו הילדים בזמן מלחמת העולם השניה? האם זכו לחלום? פרופ' יולנדה גמפל מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב מדברת על ההישרדות הנפשית של הילדים אז וכיום.
הרצאתה של פרופ' צופיה איש שלום, מנהלת היחידה למטבוליזם העצם והסידן בקריה הרפואית רמב"ם על המצב הבריאותי של ניצולי שואה.
גם אחר לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השניה, נשארו הניצולים עם חרדות קשות שמסרבות לעזבן. ד"ר יעקב פולקביץ, מנהל המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל מדבר על ההתמודדות הנפשית של ניצולי השואה.