English

בטחון ומדינה

סדרה: הדמוקרטיה הישראלית במשבר?
סדרה: הדמוקרטיה הישראלית במשבר?
פאנל בנושא: המשבר בהשתתפות הפוליטית בישראל, ייצוג, משילות ויציבות, השפעת שילוב הדת בפוליטקה על הדמוקרטיה הישראלית וגודל המשבר מהזווית הפילוסופית פוליטית
בפאנל דנו המשתתפים על מידת הביקורתיות של העיתונות הישראלית במלחמת לבנון השניה, על הגבולות של הדמוקרטיה והעיתונות הישראלית ועל "בריאותו" של כלב השמירה בדמוקרטיה.
בפאנל דנו המשתתפים בין היתר בפוליטיזיציה של המשפט בהקשר של עבירות פוליטיות ובשינויים שחלו בפסיקת בית המשפט העליון בשלושת העשורים האחרונים.
כיצד ניתן ליצור בציבור הישראלי קבוצות שירוויחו מתהליך דמוקרטי? האם הדמוקרטיה הישראלית מסוגלת להתמודד עם שינויים גלובליים? האם הדמוקרטיה הישראלית במשבר מכוון? בפאנל דנים המשתתפים בסוגיות אלו ואחרות.