English

חברה

סדרה: הרצל אז ועכשיו
סדרה: הרצל אז ועכשיו הרצאות מיום עיון במלאת 150 שנה להולדתו של בנימין זאב הרצל
בתפיסתו של הרצל מתגלם האלמנט הלאומי לצד האלמנט הסוציאליסטי. פרופ' דני גוטוויין מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה על החזון ההרצליאני.
ב 1903 כותב הרצל, יליד הונגריה, לפוליטיקאי הונגרי: "ידו של הגורל תלכוד גם יהדות הונגריה והמכה שתנחת עליה תהייה קשה ואכזרית". פרופ' גיא מירון ממכון שכטר למדעי היהדות בירושלים על ההשפעה של יהדות הונגריה על פועלו של הרצל.
חיים נחמן ביאליק לא היה מעולם מאלה שהתפעלו מהרצל, אולם הרצל וסיעתו, שהורכבה מ"הסופרים הצעירים" העסיקו אותו ללא הרף. פרופ' זיוה שמיר מאוניברסיטת תל אביב על האמביוולנטיות שביחס של ביאליק להרצל.
גם בהרצל וגם בבן גוריון דבק הרצון והצורך לשלוט בגורלם, לכונן את ההיסטוריה ולעצב את החברה מחוץ לנסיבות ההיסטוריה. מה הקשר בין מודרניות ונאורות לשני המנהיגים היהודים הגדולים: חוזה המדינה ומקים המדינה? פרופ' דוד אוחנה מאוניברסיטת בן גוריון מציג את הקשר בין השניים ומתאר מה חשב בן גוריון על הרצל.
הרצל נתפס בעיני היהודים כמנהיג המושלם וכמתווה הדרך הבלעדי של הציונות, אולם להרצל היו לא מעט מתנגדים ולדבריו של פרופ' יוסי גולדשטיין, לא היה מנהיג ציוני עם כל כך הרבה מתנגדים. מי היו מתנגדיו ומדוע?
פועלו במאה ה-20 של הרצל מוצא את שורשיו עוד במאה ה-18, אז מתחיל החזון היהודי החילוני. פרופ' שמואל פיינר מנסה לענות על השאלה האם החזון החילוני שהרצל ניסח הוא הצלחה או כישלון? פרופ' יואב גלבר העביר את הרצאתו.