English

יומן אקדמי

סדרה: שש אחרי המלחמה
סדרה: שש אחרי המלחמה סדרת תוכניות בעקבות מלחמת לבנון ה - 2. על מוכנות העורף למתקפה, הסיקור התקשורתי, מערכת השיקולים הבטחוניים, השפעתה על התיירות בישראל, כוחות שמירת השלום של האו"ם, מעורבות איראן וחוסנה הלאומי של ישראל
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את מוכנות העורף הישראלי למלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר אפרים לאור, ראש המגמה לג"ג של אזורי אסון באונ' חיפה ויו"ר ועדת ההיגוי הממלכתית להיערכות לקראת רעידות אדמה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את מערך השיקולים הביטחוניים במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר דן שפטן, מרצה בכיר בביה"ס למדעי המדינה באונ' חיפה וסגן ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באונ' חיפה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את עמידותה של התיירות הישראלית לאור מלחמת לבנון 2006. שיחה עם ד"ר יואל מנספלד, ראש המרכז לחקר התיירות וראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את רמת מעורבותה של איראן במלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' אמציה ברעם מומחה לנושא השיעי, עיראק ואיראן, מהחוג להיסטוריה של המזה"ת באונ' חיפה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את חוסנה הלאומי של ישראל במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' ברוך נבו, נשיא המכללה האקדמית צפת ומתאם פורום צבא וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את התנהלותה של התקשורת במהלך מלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' גבי וימן מהחוג לתקשורת באונ' חיפה, בעבר חבר מועצת הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה.
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההשלכות החברתיות-תרבותיות של מלחמת לבנון 2006 על הציבור הישראלי. שיחה עם פרופ' עוז אלמוג, סוציולוג מהחוג ללימודי א"י באוניברסיטת חיפה. מחבר הספר "פרידה משרוליק".
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההתנהלות הפוליטית והדיפלומטית לאחר ההכרזה על הפסקת האש בסופה של מלחמת לבנון 2006. שיחה עם פרופ' קייס פירו, מומחה ללבנון ולעדה הדרוזית, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה
מוסף מיוחד ליומן האקדמי, הבוחן את ההתנהלות הפוליטית והדיפלומטית לאחר ההכרזה על הפסקת האש בסופה של מלחמת לבנון 2006. הרצאתה של פרופ' ניצה נחמיאס, מומחית לארגונים בינ"ל מהחוג למדעי המדינה באונ' חיפה, בנושא כוחות שמירת השלום של האו"ם - היסטוריה, מבנה, סמכויות ועוד.
מוסף של יומן אקדמי בזמן מלחמת לבנון ה-2
מוסף של יומן אקדמי בזמן מלחמת לבנון ה-2. החלק השני