English

חברה

סדרה: היבטים רב-תחומיים של המידע
סדרה: היבטים רב-תחומיים של המידע הרצאות מכנס חוקרים בין-אוניברסיטאי של התוכנית למידענות וספרנות שנערך באוניברסיטת חיפה
התפתחות העולם הדיגיטלי בשנים האחרונות משפיעה ועוד תשפיע על רובנו. פרופ' דייוויד ניקולס מ- UCL מסביר החשיבות של התפתחות העולם הדיגיטלי.
שימוש במצגות הפך לכלי מרכזי בהרצאות פרונטליות. יש בהן יתרונות: המרצים אוהבים להשתמש בהן והסטודנטים שמחים לקבל את סיכומי ההרצאות. ד"ר יואל לניר מהחוג לניהול מערכות מידע באוניברסיטת חיפה מדבר על ההשפעה של הוספת המידע החזותי להרצאות ואף על החסרונות שבהן.
ד"ר נועה אהרוני מהמחלקה למידע באוניברסיטת בר אילן מדברת על השימוש שעושים אנשים בטוויטר ואיך יכולות הספריות להשתמש בו כדי לקדם את עניינן.
רוב האנשים עברו כבר מזמן לעבוד בסביבה ממוחשבת ושומרים את כל הקבצים על המחשב. אולם, פעמים רבות מבזבזים זמן רב בחיפוש תיקיות אישיות חשובות ששמרו. ד"ר עופר ברגמן מהמחלקה למידע באוניברסיטת בר אילן מדבר על הבעייתיות באחזור קבצים אישיים ומציג מחקרים בנושא.
אגודות שונות של רופאים מומחים מסכמות קוים מנחים וממליצות על דרכי פעולה אפשריות כדי לעלות את איכות הטיפול בחולה ולמנוע מהחולה לקבל דעות שונות מרופאים מומחים. ד"ר מור פלג, ראש החוג לניהול מערכות מידע באוניברסיטת חיפה מדברת על החשיבות של השימוש במסמך של קוים קליניים.
פרופ' גוסטבו מש מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מציג ממצאים ראשונים של סקר ארצי שנערך בחודשים האחרונים על שימוש במקורות למידע רפואי.
מחקרים רבים שעוסקים בתחום המידע לחולים עם בעיות קוגנטיביות עוסקים במידע אשר מיועד למטפלים ולא לחולים עצמם. ד"ר רות הנדזל מהתוכנית למידענות וספרנות באוניברסיטת חיפה מדברת על הנוכחות של חולים במחלות ניווניות במחקרים ועל צורכי המידע שלהם.