English

חברה

סדרה: המחקר בצפון הארץ
סדרה: המחקר בצפון הארץ מה קורה בצפון? בכנס של המרכז לחקר חיפה והצפון הוצגה שורה של מחקרים שעוסקים בחברה החרדית בצפון, בעיתונות המקומית בחיפה, טכנולוגיה ומרכזי מו"פ, האם הקניונים השתלטו על העיר חיפה ומה חושבים יוצאי בריה"מ על ערי הצפון?
המבנה ההיררכי והמרחבי של האוכלוסיה החרדית בישראל התפתח לאורך השנים. ד"ר לי כהנר מציגה את התפתחות זו בעבודת הדוקטורט שלה דרך מערכות יחסי הגומלין בין הריכוזים החרדים השונים בהקשרים של תעסוקה, צריכה, תחבורה וקשרי קהילה.
במהלך המאה העשרים הפכה העיר חיפה, שזכתה לכינוי "חיפה האדומה", לעיר של פועלים. העירייה, ההסתדרות ומפא"י שלטו בעיר ביד רמה ולכל אחת מהן היה עיתון משלה. למרות שהיו אלה "עיתונים מטעם", היו עיתונים אלו העיתונים המקומיים הבולטים שיצאו לאור בחיפה של אותם ימים. ד"ר אמיר גילת בחן בעבודת הדוקטורט שלו כיצד התפתחו העיתונים המקומיים בחיפה ומה היו אופיים, תפקידם והשפעתם.
ד"ר סמי בהט מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל מדבר על היבטים חברתיים וכלכליים והשפעתם על הכלכלה המקומית ועל אי השוויון בפיזור התשומות בהקשר של מחקר ופיתוח טכנולוגי ויזמות טכנולוגית
האם העיר חיפה הופכת להיות עיר תחת קניון? ד"ר ירדנה שאול מהמכללה האקדמית גליל מערבי ומאוניברסיטת חיפה מבחינה בין שני דפוסים עיקריים בהתפתחות דגם המסחר הקמעונאי בחיפה לאורך השנים ומעלה שאלות לגבי עתידה.
מה חושבים עולי ברית המועצות לשעבר על צפון הארץ? ד"ר לריסה פיאלקובה מדברת על ספרה החדש שבו נבדקה סוגיה זו.