English

תרבות ואמנות

סדרה: שימור מורשת ערבית בנויה בישראל
סדרה: שימור מורשת ערבית בנויה בישראל
פרופ' יוסי בן-ארצי, רקטור אוניברסיטת חיפה מדבר על חשיבות השימור ועל הגורמים שצריכים להוביל את מקבלי ההחלטות כשהם דנים במה לשמר ומה לא.
ארכיטקטורה ורנקולרית הוא מושג המתאר בנייה עממית, ללא אדריכלים, המשתמשת בחומרים מקומיים ובטכנולוגיות מסורתיות. פרופ' מייק טרנר, יו"ר הוועדה הישראלית למורשת עולמית בבצלאל דרך העיניים של האמנה למורשת עולמית.
אדיב דאווד-נקאש, אדריכל ומתכנן ערים, מומחה לשימור מבנים וערים היסטוריות מסביר מהי מורשת ערבית ומציג את הבנייה הערבית הבנויה בערים חיפה.