English

כלכלה ומשפט

סדרה: שנת המשפט תש"ע
סדרה: שנת המשפט תש"ע מה התחדש בשנה האחרונה בדיני נזיקין ובמשפט הפלילי? מה השתנה בסדר הדין האזרחי, בדיני תאגידים, בדיני מקרקעין ובקניין רוחני? הרצאות מכנס שנערך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
שופט בית המשפט העליון יצחק עמית מדבר על מורכבות עולם המשפט, היתרונות והחסרונות של טשטוש התחומים במשפט והזהירות שבה יש לנקוט במשפט החוקתי.
האם העונש הפלילי שקיים בחוק ההגבלים העסקיים הגיוני ויעיל? האם אפשר בכלל להרתיע אנשים מלעבור על עבירות של החוק ואם כן, מהי הדרך הנכונה? איך צריכים להתאים את החוק למציאות המשתנה – באמצעות שינוי חקיקה או באמצעות פסיקה שיפוטית? המשנה לאב בית הדין להגבלים עסקיים השופטת תמר בזק-רפפורט, פרופ' מיכל גל מאוניברסיטת חיפה, עורך הדין והממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים דוד תדמור והיועץ המשפטי לממונה על ההגבלים העסקיים עו"ד בועז גולן מתדיינים.
בעוד עולם המשפט מתנהל לעיתים בזהירות ובאיטיות, השינויים הטכנולוגיים מתרחשים במהירות הבזק. התוצאה: עד שפסק דין בתחום הטכנולוגי ניתן, הוא כבר אינו רלוונטי. שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ד"ר מיכל אגמון-גונן, ד"ר דניאל בן-אוליאל מאוניברסיטת חיפה, הממונה לייעוץ וחקיקה בתחום הקניין הרוחני במשרד המשפטים עו"ד הווארד פולינר ועו"ד ערן ברקת מדברים על הנושא.