English

מדע ורפואה

סדרה: תקשורת ובריאות
סדרה: תקשורת ובריאות האם אנשי התקשורת משווקים בריאות לציבור? איך אפשר לשווק סיכון לציבור? איך משווקים בריאות בעידן מדיה חדשה? וכיצד התקשורת משפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות של משרד הבריאות. הרצאות מכנס שמערך בנושא באוניברסיטת חיפה.
הסיקור התקשורתי של תחום הבריאות מלווה לעיתים בדיווחים מוגזמים ולא מאוזנים מצד אחד, ומיעוט דיווחים על עלות וסיכונים, ניגודים עניינים וכד' מהצד השני. פרופ' מאיר ברזיס, מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית במרכז הרפואי הדסה מדבר על הסיקור התקשורתי ומציע לאמצעי התקשורת דרך שונה לסיקור. מיד בתום ההרצאה פאנל מומחים בנושא.
איך ניתן לשווק מצבי חירום לציבור? פרופ' מנפרד גרין, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מדבר על התפקיד של המדיה לפני ובזמן מצבי חירום שנובעים ממחלות זיהומיות ועל האתגרים והדילמות שעומדים בפני הועדה שעוסקת בחיסונים. מיד בתום ההרצאה פאנל מומחים בנושא.
כיום, בעידן האינטרנט יכולים החולים לקבל מידע רב על המחלות מהן הם סובלים והרופא המטפל הוא כבר לא המומחה היחיד בתחום. ד"ר דוד ריר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מדבר על היחסים בין הרופא למטופל בעידן ה"גוגל". מיד בתום ההרצאה פאנל מומחים בנושא.
סגן שר הבריאות, ח"כ הרב יעקב ליצמן, מדבר על ההשפעה של התקשורת על תהליכי קבלת ההחלטות של משרד הבריאות.
אנשי יחסי הציבור הם חלק מתהליך קביעת האג'נדה. אחת הבעיות של יחסי הציבור היא ההתייחסות השלילית לתחום. ד"ר מרגלית טולדנו מהחוג לתקשורת ארגונית באוניברסיטת וייאקאטו בניו זילנד טוענת שהעדר הכשרה של אנשי יחסי ציבור במסגרת אקדמית בארץ היא חלק מהבעיה ומסבירה שבהכשרה זו הם יבינו את האחריות החברתית שלהם, ילמדו אתיקה – וכך יוכלו להבטיח את אמינות המידע שיועבר לציבור בנושאי בריאות. מיד בתום ההרצאה פאנל מומחים בנושא.